Huisregels

Huisregels Praktijk Fysiotherapie Leeuwenberg

 • Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende (fatsoens) normen en waarden te gedragen.
 • In de praktijk is roken verboden.
 • De praktijk Fysiotherapie Leeuwenberg is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van zich in deze praktijk en directe omgeving van dit gebouw bevindende eigendommen / bezittingen van bezoekers.
 • Laat geen waardevolle spullen buiten de behandelkamer achter.
 • Bij iedere behandeling dient u een eigen handdoek en uw afsprakenkaartje mee te brengen
 • U dient gewassen / hygiënisch te zijn voor iedere behandeling
 • U dient op tijd aanwezig te zijn voor uw afspraken
 • Bij verhindering van een afspraak / behandeling dient u deze minimaal 24 uur van te voren af te melden
 • Niet op tijd geannuleerde afspraken / behandelingen worden bij u in rekening gebracht.
 • U dient bij uw eerste afspraak / screening uw legitimatiebewijs / verzekeringspasje mee te nemen.
 • Wanneer u een afspraak heeft kunt u plaatsnemen in de wachtkamer
 • Binnen de behandelkamers / oefenruimte dient u uw mobiele telefoon uit te zetten.
 • Bediening van apparatuur in de oefenruimte en computer wordt uitsluitend door de fysiotherapeut gedaan.
 • De praktijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, die zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van de medewerkers of de hiertoe bevoegde instantie ( politie / brandweer ) op te volgen.
 • Betaling van facturen dient te geschieden binnen de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen.
 • De praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF / Keurmerk Fysiotherapie
 • De praktijk houdt zich aan de privacyregels zoals vastgelegd in de modelregeling Fysiotherapie – Patiënt, welke is overeengekomen tussen de Nederlandse patiënten- / consumentenfederatie en het KNGF

 

Uw zorgverzekering:

 • het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt van de zorgverzekeraar is afhankelijk van uw aanvullend zorgverzekeringspakket.
 • U dient zelf uw polisvoorwaarden te kennen voor wat betreft de mate van vergoedingen.
 • De praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Hierdoor kunnen wij de fysiotherapie behandelingen rechtstreeks bij de zorgverzekeraar declareren.
 • Indien de cliënt een restitutiepolis heeft, of achteraf blijkt dat cliënt niet voor deze zorg is verzekerd, of meer behandelingen heeft gehad dan door deze verzekering vergoed wordt, dan krijgt de cliënt alsnog een factuur voor de behandeling toegestuurd.
 • De kosten voor behandelingen van minderjarigen worden in rekening gebracht bij de wettelijk vertegenwoordiger.
 • Het medisch eigen risico is niet van toepassing op uw aanvullende zorgverzekering